“Một cánh tay – Cả cuộc đời”

08/12/2022

Nhiều người chẳng may gặp tai nạn mất đi cánh tay không chỉ sốc tâm lý, tự ti mà còn mất đi sức lao động, thậm chí gánh nặng tài chính, tâm lý đè nặng suốt đời. Cánh tay giả giúp họ phần nào xóa bỏ được mặc cảm này…

 

Bài viết liên quan